Wikipedia:Wojna administratorów

Wojna administratorów (ang. wheel war) to określenie sytuacji konfliktowej, w której dwóch (lub więcej) administratorów Wikipedii na przemian wykonuje operacje wymagające uprawnień administratorskich: blokuje bądź odblokowuje użytkownika, kasuje lub przywraca stronę, zabezpiecza lub odbezpiecza artykuł.

Pojedyncza operacja, anulująca decyzję innego administratora, nie jest traktowana jako wojna administratorów, ale powinna być każdorazowo konsultowana z administratorem, którego decyzja jest podważana; może być podjęta za zgodą tego administratora bądź – w przypadku braku tej zgody – po przeprowadzeniu konsultacji z innymi administratorami i uzyskaniu konsensusu. Cofnięcie operacji innego administratora bez konsultacji jest też konieczne w przypadku rażącego naruszenia przezeń zasad Wikipedii i ewidentnego nadużycia uprawnień administratorskich.

Wojna administratorów jest odmianą wojny edycyjnej, ale ze względu na swoje skutki jest znacznie gorzej odbierana przez ogół wikipedystów; podważa zaufanie do projektu, zraża dotkniętych nią użytkowników.

Jako że angażowanie się w wojnę administratorów jest działaniem na szkodę projektu, administratorzy w niej uczestniczący powinni być czasowo pozbawiani możliwości edytowania Wikipedii. Czas blokady winien zależeć od stopnia eskalacji konfliktu, nie powinien jednak przekraczać 72 godzin. Jeśli konflikt pomimo takiej blokady jest kontynuowany, to sprawa powinna być przekazana do postępowania arbitrażowego przed Komitetem Arbitrażowym, a jeśli Komitet nie działa - do stewardów.

W przypadku rozproszonej wojny administratorów (np. admin A blokuje wikipedystę X, admin B odblokowuje wikipedystę X, admin C blokuje wikipedystę X, admin D odblokowuje wikipedystę X, admin E blokuje wikipedystę X, admin F odblokowuje wikipedystę X), w trakcie której operacje dokonywane są w dobrej wierze, administratorzy powinni przerwać taki konflikt jak najszybciej i rozwiązać go na drodze dyskusji; jeśli sytuacja dotyczy użytkownika, powinien on pozostać na czas dyskusji odblokowany, jeśli strony – powinna pozostać w kształcie ustalonym przed rozpoczęciem wojny administratorów.

Przykłady[edytuj | edytuj kod]

Problem Interpretacja
Admin A blokuje wikipedystę X. Admin B odblokowuje wikipedystę X. Admin A blokuje wikipedystę X ponownie. Admin A złamał zasadę i wszczął wojnę administratorów.
Admin A ponownie blokuje wikipedystę X. Admin B ponownie odblokowuje wikipedystę X. Obaj admini złamali zasadę i wszczęli wojnę administratorów.
Admin C blokuje wikipedystę X. Admin D odblokowuje wikipedystę X. Admin E blokuje wikipedystę X. Admin F odblokowuje wikipedystę X. Nie doszło do złamania zasady.
Admin C blokuje wikipedystę X. Admin D odblokowuje wikipedystę X. Admin A ponownie blokuje wikipedystę X. Admin A złamał zasadę i wszczął wojnę administratorów.
Admin B pisze na stronie dyskusji admina A: Nie blokuj wikipedysty X. Admin A blokuje wikipedystę X. Admin B odblokowuje wikipedystę X. Nie doszło do złamania zasady.
Admin A zabezpiecza stronę. Admin B odbezpiecza stronę. Admin A ponownie zabezpiecza stronę. Admin A złamał zasadę i wszczął wojnę administratorów.
Admin A kasuje stronę. Admin B odtwarza stronę. Admin A ponownie kasuje stronę. Admin A złamał zasadę i wszczął wojnę administratorów.
Trwa dyskusja nad stroną zgłoszoną do usunięcia. Admin A kasuje stronę z uzasadnieniem oczywisty nonsens do ekspresowego skasowania. Admin B odtwarza stronę z opisem nie można skasować przed zakończeniem procedury DNU. Admin A ponownie kasuje stronę. Admin B ponownie odtwarza stronę. Obaj admini złamali zasadę i wszczęli wojnę administratorów.
Admin A blokuje IP X.X.X.X. na tydzień. Admin B otrzymuje mail o treści Edytuję z adresu IP X.X.X.X., to sieć osiedlowa. To nie ja wandalizowałem, proszę o zdjęcie blokady. Admin B odblokowuje IP z odpowiednim komentarzem. Admin A ponownie blokuje IP. Admin A złamał zasadę i wszczął wojnę administratorów.
Admin B odmawia zdjęcia blokady; blokada wygasa. Admin A ponownie blokuje IP. Nie doszło do złamania zasady.
Admin B odmawia zdjęcia blokady i odpisuje Admin A pomylił się przy blokowaniu. Blokada wygasa. Admin A ponownie blokuje IP. Nie doszło do złamania zasady.
Admin B odmawia zdjęcia blokady. Admin B pisze na stronie dyskusji admina A Pomyliłeś się przy blokowaniu. Blokada wygasa. Admin A ponownie blokuje IP. Admin A złamał zasadę i wszczął wojnę administratorów.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]


© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL

Losowe treści:

Wydarzenia

W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.

Rocznice

1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej

1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą

Muzyka

21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.

Sport

Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.