Wikipedia:Propozycje do Artykułów na Medal

Propozycje artykułów na medal w Wikipedii
Ta strona służy do przedstawiania wartościowych stron jako kandydatur do wyróżnienia medalem. Dyskusja trwa 30 dni zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie poniżej. Jeśli artykuł jest dobry, ale jeszcze nie na poziomie medalowym, rozważ umieszczenie go na stronie kandydatów do przyznania mu miana dobrego artykułu (zobacz porównanie wymagań). Jeśli chcesz nominować nowy artykuł, przejdź do rozdziału Instrukcja obsługi.
Obecnie na stronie głównej
USS Sealion which was destroyed.JPG
Lista utraconych okrętów podwodnych United States Navy – zestawienie okrętów podwodnych marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, które zostały utracone w wyniku działań wojennych, bądź też zatonęły z innych przyczyn. Od początku oficjalnego wykorzystywania okrętów podwodnych marynarka amerykańska utraciła 65 jednostek, co w większości przypadków wiązało się ze śmiercią całej załogi, bądź też jej części. Niektóre okręty zostały utracone w wyniku zjawisk meteorologicznych, inne z powodu różnorakich awarii technicznych lub błędów ludzkich, część natomiast utracono w wyniku działań wojennych prowadzonych przez przeciwnika. Przed wybuchem II wojny światowej United States Navy utraciła łącznie dziewięć okrętów podwodnych; podczas II wojny światowej aż – 52 okręty podwodne. Po zakończeniu II wojny światowej marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych utraciła cztery jednostki: dwie z przyczyn technicznych, jedną z powodu kolizji z innym okrętem, ostatni zaś przypadek – utrata USS Scorpion (SSN-589) w 1968 roku, pozostaje niewyjaśniony i jest jedną z najbardziej tajemniczych katastrof w dziejach amerykańskiej floty podwodnej. Czytaj więcej…
Regulamin
 1. Zgłosić artykuł do nominacji może każdy zalogowany użytkownik zarejestrowany co najmniej od miesiąca i mający na swym koncie minimum 100 nieusuniętych edycji w przestrzeni głównej od czasu pierwszego logowania.
 2. Artykuły oceniane są przez 30 dób.
 3. Artykuł dostaje medal, gdy:
  1. zostanie sprawdzony przez co najmniej trzech zalogowanych wikipedystów (wymagania jak przy zgłaszaniu), nie licząc zgłaszającego (głosy pacynek są nieważne),
  2. nie pojawią się wobec artykułu poważne zastrzeżenia (kryteria oceny), chyba że przed zakończeniem oceniania zostaną one naprawione.
 4. Od sprawdzających wymaga się rzetelnego przestudiowania całego artykułu.
 5. Od osób wskazujących braki / zastrzeżenia wymaga się dokładnego merytorycznego uzasadnienia swojej oceny, w przypadku zastrzeżeń technicznych (pozamerytorycznych) należy powołać się na obowiązujące zasady lub zalecenia Wikipedii.
 6. Każdy artykuł można poddać ponownej ocenie, gdy zgłoszone zastrzeżenia zostaną naprawione.
 7. Wszystkie zdjęcia powinny znajdować się na serwerze Commons.
Uwagi dodatkowe
Zgłaszanie
Przed zgłoszeniem artykułu zapoznaj się z tekstem Jak napisać doskonały artykuł, z którego dowiesz się, czego oczekuje się od zgłaszanego tu artykułu. Oprócz tego zapoznaj się z zasadami i zaleceniami edycyjnymi przyjętymi w Wikipedii.
Przy zgłaszaniu należy podać, kto zgłasza. Anonimowe zgłoszenia oraz nominacje przez Wikipedystów, niespełniających warunku stażowego, są usuwane. Jeśli jesteś anonimowym użytkownikiem lub nie spełniasz wymienionych w regulaminie kryteriów, a uważasz, że artykuł zasługuje na wyróżnienie, zgłoś artykuł do warsztatu PANDA.
Zalecenia dla dyskutujących
 1. Uwagi dodane po terminie oraz oceny użytkowników niespełniających kryterium stażowego i pacynek nie są liczone, jednak zastrzeżenia zgłoszone z takich kont są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o wyróżnieniu.
 2. Niezwiązane z jakością artykułu wypowiedzi są wykreślane.
 3. Zaleca się, by każde zastrzeżenie było podane w oddzielnym akapicie.
 4. Nie należy powtarzać zgłoszonych przez innych uczestników dyskusji uwag. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zgłoszonego zastrzeżenia należy pisać pod zgłoszeniem stosując wcięcie.
 5. Rezultaty ocen i dyskusji rozpatrywane są przez opiekunów projektu.
Zakończenie dyskusji
 1. Na stronie dyskusji wypełnia się pola szablonu {{Dyskusja nad artykułem na medal}} przydzielającego kategorię tej stronie. Dzięki temu zakończone dyskusje można będzie odnaleźć w jednej z podkategorii w kategorii Dyskusje nad przyznaniem medalu/archiwum.
 2. Ze strony artykułu usuwa się informację o dyskusji nad przydzieleniem medalu i, jeżeli wniosek uznano za pozytywny, umieszcza się znak medalu.
 3. Na samej górze strony dyskusji artykułu wkleja się i wypełnia szablon PAnM.
 4. Ze strony propozycji do medalu usuwa się link do dyskusji nad nominacją, a na dole strony w sekcji 10 ostatnich rozstrzygnięć umieszcza się w odpowiedniej rubryce odsyłacz do artykułu.
 5. Na stronie w odpowiedniej sekcji Artykuły na medal dodaje się link do nowo mianowanego artykułu medalowego.
Opiekunowie
Polimerek, Myopic pattern, Lukasz Lukomski, Farary oraz Jacek555
Instrukcja obsługi
Pierwsza nominacja artykułu do medalu
 • Za pomocą poniższego formularza utwórz podstronę dyskusji nad wyróżnieniem. Nazwę artykułu wpisz po ukośniku.

 • Na tej stronie – na górze sekcji Propozycje – wstaw link do nowo utworzonej strony dyskusji w formacie {{/Nazwa}}.
 • W haśle, które chcesz nominować, wstaw szablon {{Propozycja wyróżnienia|AnM}}.
 • Poinformuj głównych autorów artykułu o rozpoczęciu dyskusji nad przyznaniem medalu.
Każda kolejna nominacja hasła do medalu
 • Utwórz podstronę dyskusji z użyciem powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na Medal/Nazwa/2}}. Gdy zgłaszasz artykuł po raz trzeci, schemat wygląda następująco: {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na Medal/Nazwa/3}}, analogicznie w ewentualnych kolejnych zgłoszeniach.
 • W uzasadnieniu zgłoszenia podaj link do poprzedniej dyskusji oraz wyjaśnij, jakie zmiany zaszły w artykule od ostatniej oceny.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Propozycja wyróżnienia|AnM|Numer}}.

Propozycje[edytuj | edytuj kod]

Ulica Jacka Malczewskiego w Kłodzku[edytuj | edytuj kod]

Dyskusja trwa jeszcze 23 dni 13 godz. 46 min 37 s odśwież
Rozpoczęcie: 23 marca 2020 14:42:48 Zakończenie: 22 kwietnia 2020 14:42:48


Uzasadnienie
Artykuł szczegółowo przedstawia jedną z ulic Kłodzka. Zawiera historię i przebieg ulicy oraz wykaz najważniejszych obiektów, które się przy niej znajdują. Autorem hasła jest Krystian Kuchta. Zapraszam do dyskusji! Kobrabones (dyskusja) 14:42, 23 mar 2020 (CET)
Uwagi merytoryczne
 1. Po pobieżnym na razie przejrzeniu rzuca się w oczy fantazja autora dot. nazw niemieckich np.:
  a. dla Gospody Pod Złotą Gwiazdą podaje się Gasthof Goldener Stern, a przy opisie obiektu Malczewskiego 3 zupełnie bezkrytycznie za polska-org pojawia się Gasthof Goldener Star. W jęz. niem. to złoty szpak, więc raczej od ang. star (gwiazda). Tu także pytanie o źródło niem. nazwy, bo w przypisie (reklama) mamy Restaurant nie Gasthof.
  b. nazwa Promenaden Friedrich Wilhelm von Götzen (pol. Park im. Grafa Fryderyka Wilhelma von Götzena) jest prawdopodobnie słowotwórstwem autora artykułu, bowiem niezgodna jest z szykiem i gramatyką jęz. niem. Domyślam się, że może chodzić o Graf Götzen Promenade.
 2. Artykuł wyczerpujący, lecz aż nadto. Piszemy encyklopedię. Nie ma tu miejsca na ciekawostki, o której dokładnie godzinie kilka lat temu odjeżdżały busy z nieistniejącego przystanku. Z drugiej strony wyczerpujący nie do końca, gdyż nie ma wzmianki o znajdującym się tam kiedyś pomniku kompozytora Eduarda Tauwitza, a pozostałości monumentu widoczne są do dzisiaj.
 3. „Obiekt został ostatecznie rozebrany w grudniu 2016 roku i obecnie funkcjonuje jako składowisko materiałów”. Kryterium ponadczasowość się kłania. Widziałem tam rury leżące chyba podczas budowy-remontu Dworca Miejskiego Kłodzko. Ale budowa się skończy. Lepiej określić jako teren niezabudowany. Kelvin (dyskusja) 10:27, 27 mar 2020 (CET)
 4. Podawanie nazw sklepów monopolowych przy ul. Malczewskiego 5b to nie tylko nieencyklopedyczne i zbędne szczególarstwo, ale też prawdopodobnie stoi w sprzeczności z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Dom przy ul. Malczewskiego 7 – detaliczna nazwa biura nieruchomości i nazwiska jego właściciela to zwykła kryptoreklama. Kelvin (dyskusja) 10:53, 28 mar 2020 (CET)
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. a. W kilku miejscach brak znaków interpunkcyjnych w zdaniach.
  b. nagminne stosowanie "takiego" cudzysłowu z klawiatury, zamiast „tego” oraz dywizu zamiast półpauzy, także w datach. Kelvin (dyskusja) 10:27, 27 mar 2020 (CET)
Uwagi do uźródłowienia
 1. Park im. Grafa Fryderyka Wilhelma von Götzena (niem. Promenaden Friedrich Wilhelm von Götzen). Na wskazanym w przypisie planie miasta Krausego brak tego obiektu i tej nazwy. Uwaga odn. nazwy niem. wyżej. Potrzebne też źródło na nazwę polską, poprawne tłumaczenie to Park im. hr. Götzena.
 2. [...] „zaczęły powstawać pierwsze domy mieszkalne, które stały wobec siebie, jak należy przypuszczać w znacznym rozproszeniu i często ulegały zniszczeniom podczas wojen”. OR czy mamy źródło?
 3. Mamy przypis: „Dane kłodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczące struktury przestrzennej Osiedla Nysa w Kłodzku”. Gdzie i kiedy opublikowane? Wewnątrzspółdzielniane materiały nie są źródłem. Kelvin (dyskusja) 10:27, 27 mar 2020 (CET)
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
 1. Nie zastosowano szablonów cytowania. To jest pożądane już przy DA. Kelvin (dyskusja) 10:27, 27 mar 2020 (CET)
Sprawdzone przez
 1. Jak dla mnie wzorcowy artykuł o ulicy. Brakuje może jedynie ogólnego zdjęcia samej ulicy (nie zabudowań). LadyDaggy (dyskusja) 16:45, 24 mar 2020 (CET)

Jar of Flies[edytuj | edytuj kod]

Dyskusja trwa jeszcze 6 dni 18 godz. 34 min 22 s odśwież
Rozpoczęcie: 6 marca 2020 19:30:33 Zakończenie: 5 kwietnia 2020 19:30:33


Uzasadnienie
Hasło przedstawia trzeci minialbum zespołu Alice in Chains. Artykuł powstał w oparciu o dostępne materiały książkowe, archiwalne artykuły prasowe oraz źródła internetowe. Podczas dyskusji nad przyznaniem artykułowi DA, nie stwierdzono poważniejszych uchybień. Głównym autorem hasła jest Mike89. Zapraszam do dyskusji! Kobrabones (dyskusja) 19:30, 6 mar 2020 (CET)
Uwagi merytoryczne
Uwagi do stylu (język, struktura)
Uwagi do uźródłowienia
Uwagi dot. neutralności
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez

Rzekomi Białorusini u "Burego" - tytułem sprostowania czytelnika mojego artykułu, bo chyba źle mnie zrozumiał Ze spostrzeżeń - do poprawienia jest to o tych Białorusinach. W swoim artykule wykazywałem, że Włodzimierz Jurasow "Wiarus" i Mikołaj Kuroczkin "Leśny" wywodzili się z rodzin z "białej", rosyjskiej emigracji, że Jurasow wywodził się dodatkowo z rodziny szlacheckiej. Wspominam także o Antonim Michalczuku "Szpaku", który nic wspólnego z prawosławiem nawet nie miał, był Polakiem i rzymskim katolikiem, a jest brany przez obrońców "Burego" za prawosławnego lub nawet Białorusina na podstawie relacji Lucjana Deniziaka, żołnierza "Burego". To taka mała uwaga, żeby w miarę możliwości ktoś to poprawił, bo generalnie artykuł jest na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Pozdrawiam, Bartosz Konieczka.

Romuald Rajs[edytuj | edytuj kod]

Dyskusja trwa jeszcze 19 godz. 47 min 14 s odśwież
Rozpoczęcie: 29 lutego 2020 20:43:25 Zakończenie: 30 marca 2020 20:43:25


Uzasadnienie

Artykuł na temat kontrowersyjnej postaci, artykuł uwzględnia punkt widzenia zarówno obrońców, jak i jego krytyków. Wykorzystane zostały publikacje najważniejszych autorów zajmujących się tą postacią. LJanczuk qu'est qui ce passe 20:43, 29 lut 2020 (CET)

Uwagi merytoryczne
 1. Widzę, że uzupełniasz to mam jeszcze tylko trzy kwestie, odnośnie 1 poł 1944: Czy znane jest osobiste stanowisko Rajsa wobec rokowań brygady/dywizji z Niemcami, a potem ich zerwania?
  Te rozmowy prowadził później „Wilk” z Komendy Okręgu, nie dotyczyło to bezpośrednio 3. Brygady. Niemcy chcieli wykorzystać do walki z partyzantką sowiecką, a AK chciało to wykorzystać dla swoich celów (zdobyć trochę informacji). Treść rozmów nie jest znana. Komuniści po wojnie wykorzystywali to jako dowód na współpracę AK z Gestapo. Sprawa ta jest opisywana krótko w innym artykule (nie więcej jednak niż tu). LJanczuk qu'est qui ce passe 12:56, 4 mar 2020 (CET)
 2. Czy znane są jakieś jego walki z partyzantką sowiecką?
  Na Wileńszczyźnie była przynajmniej jedna taka walka 3. Brygady. Ostapiuk opisuje to króciutko. 3-4 zdania. Mało istotna walka, zaatakowali Rosjanie, ale AK używało niemieckich mundurów i sprzęt. LJanczuk qu'est qui ce passe 12:56, 4 mar 2020 (CET)
 3. Ten art lapidarnie stwierdza, że rozstrzelał jeńców litewskich i później kilkakrotnie. Art 3 Wileńska Brygada Armii Krajowej wyjaśnia jedno z takich wydarzeń tak: „Żołnierze litewscy zamordowali kilkanaście osób, nie szczędząc kobiet i starców. Nakazywali skazańcom wieszać się wzajemnie. Spalili 5 domów i 3 stodoły. Zastrzelono m.in. młodą kobietę Stefanię Prokopowicz, która uciekała z dziewięciomiesięcznym dzieckiem na ręku. [...] Z wyroku sądu polowego, za mordowanie ludności cywilnej, zostało rozstrzelanych czterech oprawców”. Nawet jeśli dotyczy to innego wydarzenia, to może i tamte mają jakieś szczegółowe okoliczności? Więcej uwag nie mam. Michael Tav (dyskusja) 12:40, 4 mar 2020 (CET)
  Prawdopodobnie to była akcja odwetowa. Biografowie piszą w takim stylu - prawdopodobnie, należy przypuszczać. Tak robi np. Ostapiuk, a Kułak w ogóle nie bawi się w zgadywanie, tylko omawia fakty. Moim zdaniem można dać w uwadze wyjaśnienie - prawdopodobnie był to odwet za... LJanczuk qu'est qui ce passe 12:56, 4 mar 2020 (CET)
  To liczę na ten dopisek (partyzanci nie mieli obozów jenieckich na tyłach, mogli ich wypuścić ryzykując wiele, a jednak to robili, Rajs też, albo rozstrzelać, zwłaszcza jak były powody, ew, Polaków wcielić, co bywało). Co do pierwszych dwóch, to szkoda że nie ma danych, ale trudno. Michael Tav (dyskusja) 17:25, 4 mar 2020 (CET)
 4. Mam wątpliwości co do aktualnej struktury hasła. Mamy kolejno sekcje: „Działalność w NZW”, „Proces i wyrok”, „Zbrodnie…”. Trochę zaburza to chronologię wydarzeń. Może ze „Zbrodni” warto zrobić np. podsekcję „Działalności w NWZ”? Albo jakoś zaznaczyć w sekcji „Działalność w NZW”, że sprawa zbrodni jest szerzej opisana poniżej? Dreamcatcher25 (dyskusja) 08:35, 6 mar 2020 (CET)
  Taki stan zastałem zanim zacząłem pracować na artem, ale oczywiście masz rację. Kilka akapitów przeniesiono, a tytuł sekcji zmieniony na "Komunikat IPN". LJanczuk qu'est qui ce passe 15:30, 6 mar 2020 (CET)
 5. „Tadeusz […] zginął w 1944 roku na pokładzie polskiego okrętu” – może dałoby się dopisać co to był za okręt? Tak wielu polska marynarka ich wtedy nie miała.Dreamcatcher25 (dyskusja) 08:35, 6 mar 2020 (CET)
  Brak jakichkolwiek informacji o tym w dotychczasowych publikacjach. Ostapiuk odnotował, że nie wiadomo w jakim charakterze znalazł się na okręcie. LJanczuk qu'est qui ce passe 15:30, 6 mar 2020 (CET)
 6. „…zatrzymana w rejonie Kowla przez oddział uzbrojonych Białorusinów” – pewnie źródło tak podaje, mam niemniej wątpliwość skąd Białorusini na zdominowanym przez Ukraińców Wołyniu? Dreamcatcher25 (dyskusja) 08:35, 6 mar 2020 (CET)
  "Zatrzymana koło Kowla", napisał Kułak, natomiast wg Ostapiuka na trasie Bereza-Kowel. I chyba jest to lepsze. To była wojna więc wszystko jet możliwe. LJanczuk qu'est qui ce passe 15:30, 6 mar 2020 (CET)
 7. „W połowie roku 1940 został zatrzymany i osadzony w obozie pracy” – przez kogo? Sowietów czy Litwinów? Dreamcatcher25 (dyskusja) 08:35, 6 mar 2020 (CET)
  Kułak nie napisał kto. "W połowie 1940 w obozie pracy - ok. 2 miesięcy pracował na torfowiskach, w związku z czym utracił łączność z organizacją" (Kułak 2004, s. 432-433). LJanczuk qu'est qui ce passe 15:30, 6 mar 2020 (CET)
 8. „8 stycznia 1944 został zaatakowany przez Niemców we wsi Mikuliszki” – kto? Sam „Bury”? Domyślam się, że chodzi raczej o jego kompanię? Dreamcatcher25 (dyskusja) 08:35, 6 mar 2020 (CET)
  Tak, o jego oddział. LJanczuk qu'est qui ce passe 15:30, 6 mar 2020 (CET)
 9. „Dowodzony przez Rajsa oddział Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego ponosi odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko prawosławnej ludności cywilnej ówczesnego powiatu bielskiego” – Warto dopisać, że tak uznano/zapisano w postanowieniu itp. Zakładam bowiem, że o to chodzi? Dreamcatcher25 (dyskusja) 08:35, 6 mar 2020 (CET)
  Zmienione. LJanczuk qu'est qui ce passe 15:30, 6 mar 2020 (CET)
Uwagi do stylu (język, struktura)
 1. "W celi Rajsa zainstalowano agenta „Jerzego”. Podczas śledztwa zgodził się na współpracę z UB, ze względu na obietnicę wyjścia na wolność". – kto? Jerzy czy Bury? Michael Tav (dyskusja) 17:13, 2 mar 2020 (CET)
  „Bury”. Doprecyzowane. LJanczuk qu'est qui ce passe 20:51, 2 mar 2020 (CET)
  Jasne. W takim razie dlaczego akapit zaczyna się od instalacji agenta (jako rzeczy wydawałoby się istotnej), skoro w dalszym tekście nie widzę śladu wpływu owego agenta na omawianą współpracę Burego z UB („zgodził się na śledztwie”). Czy to agent na niego wpłynął? A może Bury zaufał agentowi i zdradził mu pewne informacje i stąd UB miało wiedzę, a nie wprost od Burego, a zeznanie było tylko formalnością?. Literatura coś mówi na ten temat? (nie mam tych książek) Czy informacje o jego współpracy w książkach pochodzą wyłącznie ze źródeł UB-ckich? Nie sa one wiarygodne w tych sprawach. Michael Tav (dyskusja) 12:51, 3 mar 2020 (CET)
  Masz rację, zmienione. Ów agent to też były partyzant, więc Bury mu ufał. W oddziale Burego też mieli agentów, ale o tym wiem z archiwów IPN, nie z opracowań. Opracowania czemuś milczą na ten temat. W ogóle opracowania, współczesne opracowania, w niewielkim tylko stopniu wykorzystują archiwa IPN. Agenci w oddziale „Burego” to sprawa nie przepracowana. Zresztą podczas przesłuchań i na procesie sam Bury sypał na swoich ludzi. Agent w celi był wtedy standardem. Moj dziadek siedząc w 1950 też miał agenta w celi. Dwóch. W 1951 zanim zdecydowano o zwolnieniu Józefa Kureckiego, porównano zeznania Kureckiego, zeznania agentów z dwóch cel, zeznania innych uwięzionych i doszli do wniosku, że te zeznania zasadniczo są zgodne i zwolnili człowieka. W międzyczasie przerzucono go do innej celi i wykorzystano innych przesłuchujących. Niczego to nie zmieniło. Wg zeznań agenta "Jerzego" "Bury" po wyjściu na wolność miałby mordować komunistów. Tak podobno miał mówić "Jerzemu". "Jerzy" to były partyzant, taki sam jak "Bury". LJanczuk qu'est qui ce passe 13:20, 3 mar 2020 (CET)
 2. Sprawa zabójstwa furmanów przewija się przez całe hasło, ale nigdzie nie jest wyjaśniona. Pierwszy raz zostaje wspomniana w zdaniu Podczas procesu nie przyznawał się do mordu na furmanach, zrzucał winę na swego zastępcę. Twierdził, że furmani byli Białorusinami, źle ustosunkowanymi do nielegalnych organizacji, część z nich rozstrzelał „Modrzew”. - tak, jakby rzecz była oczywista lub wcześniej opisana. Zabójstwo furmanów jest linkowane z sekcji "Zbrodnie na ludności cywilnej" w linku Mord w Puchałach Starych, ale nic nie sugeruje że można dowiedzieć się tam o furmanach. --Teukros (dyskusja) 19:49, 4 mar 2020 (CET)
  Bo zabójstwa furmanów dokonano w Puchałach Starych. Doprecyzowane. LJanczuk qu'est qui ce passe 15:30, 6 mar 2020 (CET)
Uwagi do uźródłowienia
 1. Sugerowałbym uporządkować Bibliografię, np. poszeregować źródła w porządku alfabetycznym.Dreamcatcher25 (dyskusja) 08:35, 6 mar 2020 (CET)
Uwagi dot. neutralności
 1. Ogólna moja uwaga jest taka, że zdecydowana większość artykułu jest o domniemanych czy rzeczywistych zbrodniach, tak jakby głównym zajęciem Burego było mordowanie niewinnych chłopów białoruskich, może by tak dla równowagi rozbudować temat walki z wrogami? Stwierdzenie w definicji artykułu, że to za "szereg zbrodni przeciwko ludności cywilnej został skazany na karę śmierci" jest stronnicze, gdyby tak było to wyrok nie zostałby unieważniony. Akurat kumunistyczny sąd litował się nad chłopami, Bury został zamordowany mordem sądowym z tych samych powodów co inni oficerowie WP. Proponuję po prostu rozdzielić te dwa stwierdzenia. Michael Tav (dyskusja) 17:13, 2 mar 2020 (CET)
  To wynika z opracowań (i źródeł). W opracowaniach te dysproporcje są nawet większe. O służbie w wojsku do 1939 niewiele wiadomo, kampanii wrześniowej źródła prawie nic nie podają, o okresie działalności konspiracyjnej w Wilnie do roku 1943 też niewiele wiadomo, nieznana data ślubu (nie wiadomo nawet w jakim miesiącu), natomiast z chwilą gdy rozpoczął działalność partyzancką źródła podają sporo informacji, a w ślad za nimi robią to współczesne opracowania. Jeżeli zaś chodzi o akcje pacyfikacyjne na Podlasiu, to szereg opracowań tylko tym się zajmuje. To był jedyny przypadek w epoce stalinowskiej, że sąd stanął po stronie ludności cywilnej. Dla celów propagandowych. To, że III RP coś unieważniła nie jest dowodem na cokolwiek. „Łupaszka” i „Ogień” również kreowani są dziś na bohaterów, a mordowali cywili. Większość historyków uważa wyrok z 1995 za niesprawiedliwy (publicyści są odmiennego zdania). LJanczuk qu'est qui ce passe 20:51, 2 mar 2020 (CET)
  Rozumiem ograniczoność literatury, miałem nadzieję na więcej szczegółów z walk partyzanckich, choćby od 1944, może coś jednak by się dało dodać (między 22 stycznia a 7 lipca brygada nic nie robiła? To był intensywny czas walk partyzanckich na tych ziemiach). Moja druga uwaga była natury zasadniczej. Nie można, napawdę nie można stwarzać precedensu sankcjonowania "wyroku" zbrodniczego aparatu represji, nawet jeśli niektóre zarzuty były słuszne. Poza tym, czy to się historykom podoba, czy nie, wyrok praworządnej Polski z 1995 jest wyrokiem. No chyba, że owi historycy wierzą, że gdyby Bury nie tknął palcem cywilów to nie dostał by kuli (to może komandorzy też byli ludobójcami bo te same sądy ich skazały na śmierć?). Nie jest to moja obrona Burego, tylko zasady: albo poważamy tamte procesy i wyroki albo nie. Wszystkie albo żadne. Jako podstawę do uznania Burego sprawcą zbrodni wystarczy orzeczenie IPN. Michael Tav (dyskusja) 12:51, 3 mar 2020 (CET)
  Pozwolę sobie dodać coś osobistego do tej kwestii i kwestii agenta. Trzech moich krewnych siedziało na UB, w tym dziadek. Jeden z nich był oficerem WiN, nie zabił żadnego cywila i nikogo nie sypnął. Po pokazowym procesie w kinie został skazany na śmierć i zamordowany. Okazało się, że wszelkie fałszywe i prawdziwe informacje UB miało od agenta zainstalowanego w jego oddziale jeszcze za niemieckiej okupacji, któremu całkowicie ufał i agent sam się potem do tego przyznał. Tyle ode mnie w temacie ubeckich procesów jako źródeł do tego co kto robił i powiedział. Michael Tav (dyskusja) 12:51, 3 mar 2020 (CET)
  Po pierwsze to zostało już zmienione, po drugie warto w leadzie chyba zamieścić jednak uwagę o skazaniu na śmierć, bo to istotna informacja, na razie myślę w jaki sposób. No i informacja o kasacji wyroku z 1995 byłaby jednocześnie. Proces Burego to chyba jedyny w miarę uczciwy proces z czasu stalinowskiego. Tak twierdzi część publicystów. Historycy raczej nie oceniają. Jerzy Kułak ogranicza się zwykle do podawania suchych faktów, bez ocen. Wśród ubeków też czasem zdarzali się uczciwi ludzie, chociaż rzadko, nawet bardzo rzadko. Np. w 1956 przeglądając dokumentację IPN trafiłem na dokument ubeka, w który poucza innych jak nie należy traktować ludzi (nie wolno krzyczeć). LJanczuk qu'est qui ce passe 13:20, 3 mar 2020 (CET)
  Dzięki za zmianę, jeśli mogę to traktować osobiście. Masz rację, wzmanka powinna być, tyle że osobno, np. po słowach o ludobójstwie, mniej-więcej "został przez komunistyczny sąd (a właśnie, w tekście nie ma jaki konkretnie to był sąd) skazany na śmierć i stracony w 1949, wyrok unieważnił sąd w 1995". Co do dobrych UBeków, skoro wspominamy, to i ja dodam, że mój dziadek mieszkając w czasie niemieckiej okupacji przy granicy niemiecko-sowieckiej w l. 1939-41 przerzucał Żydów na stronę sowiecką. Po wojnie gdy go bili na UB, wszedł jakiś przyjezdny, poznał go i powiedział do oprawcy: "Człowieku co robisz, nie wiesz że pan Feliks Żydów ratował?" I dziadka mojego od razu zwolnili. Michael Tav (dyskusja) 14:33, 3 mar 2020 (CET)
Uwagi dot. problemów technicznych
Sprawdzone przez
 1. Michael Tav (dyskusja) 17:25, 4 mar 2020 (CET)
 2. Dreamcatcher25 (dyskusja) 16:44, 6 mar 2020 (CET)
 3. Loraine (dyskusja) 10:04, 10 mar 2020 (CET)

Dyskusje przedłużone[edytuj | edytuj kod]

Informacje o dyskusji

Tutaj znajdują się hasła:

 1. co do których nie pojawiły się zastrzeżenia do uznania artykułu za medalowy, lecz które w trakcie trwania dyskusji nie zostały sprawdzone przez wymaganą liczbę użytkowników,
 2. do których zgłoszono zastrzeżenia w ostatnim momencie trwania dyskusji,
 3. w dyskusji nad którymi uznano, że na poprawę zastrzeżeń potrzeba więcej czasu,
 4. których zgłoszono poważne zastrzeżenia, ale artykuły aktualnie nie są poprawiane z powodu nieaktywności w projekcie zaangażowanych wikipedystów.
Dyskusja jest przedłużana o 30 dni.


Weryfikacja medalu[edytuj | edytuj kod]

Procedura weryfikacji medalu
 1. Artykuł do weryfikacji medalu może zgłosić każdy zalogowany wikipedysta, który spełnia wymogi określone w regulaminie PdAnM,
 2. Należy podać przyczynę zgłoszenia,
 3. Decyzja o pozostawieniu lub odebraniu medalu następuje po miesiącu od zgłoszenia,
 4. W trakcie dyskusji nie należy zdejmować szablonu medalu,
 5. Zgłoszony do weryfikacji wyróżnienia artykuł traci medal, jeśli nie spełnia wymogów zawartych w regulaminie i w okresie przeznaczonym na dyskusję nie zostanie poprawiony.
Przed zgłoszeniem artykułu tutaj, zaleca się zgłosić artykuł do warsztatu PANDA.
Instrukcja techniczna
Pierwsze zgłoszenie do weryfikacji medalu
 • W wygenerowanej poniżej linijce w miejsce Nazwa wpisz tytuł hasła, które chcesz zgłosić do weryfikacji. W ten sposób zostanie utworzona podstrona oceny hasła.

 • Na nowo utworzonej podstronie oceny uzasadnij, dlaczego uważasz, że artykuł nie zasługuje na wyróżnienie medalem.
 • W sekcji „Weryfikacja medalu” wstaw link w formacie {{/Nazwa/weryfikacja}} do nowo utworzonej i zapisanej podstrony oceny hasła. Nowe zgłoszenia znajdują się na górze sekcji.
 • W haśle, które chcesz poddać pod ocenę, wstaw szablon {{Weryfikacja wyróżnienia|AnM|{{subst:PAGENAME}}/weryfikacja}}.
 • Poinformuj autora hasła i odpowiednie wikiprojekty o trwającej dyskusji.
Każde kolejne zgłoszenie do weryfikacji medalu
 • Utwórz podstronę dyskusji bez używania powyższego formularza według schematu {{Wikipedia:Propozycje do Artykułów na Medal/Nazwa/weryfikacja/2}}. Analogicznie tworzy się podstronę oceny, gdy hasło jest zgłaszane po raz trzeci i następne.
 • Do artykułu wstaw szablon: {{Weryfikacja wyróżnienia|AnM|{{subst:PAGENAME}}/weryfikacja/2|AnM}}.

Montmorency[edytuj | edytuj kod]

Dyskusja trwa jeszcze 13 dni 13 godz. 19 min 20 s odśwież
Rozpoczęcie: 13 marca 2020 14:15:31 Zakończenie: 12 kwietnia 2020 14:15:31


Uzasadnienie
Artykuł otrzymał medal 13 lat temu. Obecnie jakość i ilość źródeł wygląda fatalnie. Wiele sekcji nie posiada nawet jednego przypisu. Nie pozwala to zweryfikować znajdujących się tam informacji. Artykuł nie aktualizowany merytorycznie od dekady. Martwe linki i dodane informacje od ip-ków pogrążają sytuację. miesięczny pobyt w warsztacie Panda nie poprawił znacząco sytuacji.

Cyku new (dyskusja) 14:15, 13 mar 2020 (CET)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez

Herodiada[edytuj | edytuj kod]

Dyskusja trwa jeszcze 9 dni 12 godz. 0 min 20 s odśwież
Rozpoczęcie: 9 marca 2020 12:56:31 Zakończenie: 8 kwietnia 2020 12:56:31


Uzasadnienie
Kolejne starutkie hasło. Bibliografia niby obszerna, ale przypisy do tylko jednej pozycji - i ogólny brak przypisów. Duża cześć hasła to cytaty z PŚ (de facto NPA), brak oracowanego wpływu na kulturę (tylko lista o niejasnych kryteriach), brak jakichkolwiek analiz biblistycznych. I można jeszcze długo.

Masur juhu? 12:56, 9 mar 2020 (CET)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. Uźródłowienie jest słabe, i nie pokrywa się z bibliografią Lukasz2 (dyskusja) 21:00, 23 mar 2020 (CET)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Lukasz2 (dyskusja) 21:00, 23 mar 2020 (CET)

Karta Polaka[edytuj | edytuj kod]

Dyskusja trwa jeszcze 1 godz. 21 min 28 s odśwież
Rozpoczęcie: 29 lutego 2020 02:17:39 Zakończenie: 30 marca 2020 02:17:39


Uzasadnienie

Artykuł niewątpliwie był medalowy w momencie podejmowania decyzji. Jednak od tego czasu minęło 12 lat, a artykuł był praktycznie nieaktualizowany, nawet o dane statystyczne (ostatnie za 2008) ani późniejsze nowelizacje ustawy (np. dopiero teraz dopisałem info o elementarych zmianach, które weszła w życie pół roku temu). Po tak długim czasie obowiązywania Karty Polaka, artykuł medalowy powinien zawierać także oceny jej obowiązywania, jakie pojawiły się w piśmiennictwie. Niegodzisie (dyskusja) 02:17, 29 lut 2020 (CET)

Dostrzeżone braki i błędy merytoryczne
 1. Przydałyby się jakieś statystyki, no i aktualizacja. Masur juhu? 09:34, 23 mar 2020 (CET)
Dostrzeżone braki stylu (język, struktura)
Dostrzeżone braki uźródłowienia
 1. Sporo martwych linków bez archiwizacji Lukasz2 (dyskusja) 14:58, 16 mar 2020 (CET)
Dostrzeżone braki w neutralności
Dostrzeżone błędy techniczne
Poprawiono
Sprawdzone przez
 1. Lukasz2 (dyskusja) 14:59, 16 mar 2020 (CET)
 2. Bardzo nieaktualny. Masur juhu? 09:34, 23 mar 2020 (CET)

10 ostatnich rozstrzygnięć[edytuj | edytuj kod]


© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL

Losowe treści:

Wydarzenia

W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.

Rocznice

1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej

1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą

Muzyka

21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.

Sport

Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.