Wyniki wyszukiwania

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

 • drugiego jest to równanie kwadratowe, a gdy P {\displaystyle P} jest stopnia pierwszego jest to równanie liniowe. Równanie diofantyczne – równanie, którego rozwiązania
  6 KB (816 słów) - 11:08, 20 maj 2020
 • Równanie Schrödingera – jedno z podstawowych równań nierelatywistycznej mechaniki kwantowej (obok równania Heisenberga), sformułowane przez austriackiego
  23 KB (2932 słowa) - 12:34, 29 maj 2020
 • Równanie różniczkowe – równanie określające zależność pomiędzy nieznaną funkcją (wielu zmiennych), a jej pochodnymi (cząstkowymi). Rozwiązanie zwyczajnego
  4 KB (378 słów) - 15:57, 26 maj 2020
 • Równanie Drake’a – wzór próbujący określić, ile cywilizacji technologicznych istnieje w naszej Galaktyce. Zaproponował je dr Frank Drake w latach 60. XX
  11 KB (1454 słowa) - 23:57, 30 maj 2020
 • Równanie soczewki (zwierciadła) – równanie określające zależność pomiędzy odległością przedmiotu od soczewki a odległością jego obrazu otrzymanego w tej
  2 KB (301 słów) - 17:36, 28 maj 2019
 • Równanie kwadratowe – równanie algebraiczne z jedną niewiadomą w drugiej potędze i opcjonalnie niższych. Innymi słowy równanie wielomianowe drugiego stopnia
  12 KB (1976 słów) - 11:20, 5 mar 2019
 • Równanie własne – równanie liniowe zapisane w postaci A x = λ x , {\displaystyle \mathbb {A} \mathbf {x} =\lambda \mathbf {x} ,} gdzie: A {\displaystyle
  11 KB (1522 słowa) - 11:27, 18 kwi 2019
 • Pauliego prąd prawdopodobieństwa w równaniu Diraca równanie Kleina-Gordona równanie Pauliego równanie Schrödingera Griffiths 1987 ↓, s. 221. Griffiths 1987
  26 KB (4487 słów) - 12:40, 26 maj 2020
 • Równanie reakcji chemicznej lub krócej równanie reakcji albo równanie chemiczne - inna nazwa zapisu przebiegu reakcji chemicznej. Np. spalanie metanu:
  4 KB (396 słów) - 19:32, 14 kwi 2020
 • Równanie Einsteina – równanie pola ogólnej teorii względności, zwane też równaniem pola grawitacyjnego. Równanie to ma następującą postać: R μ ν − 1 2
  6 KB (823 słowa) - 13:28, 6 kwi 2019
 • Równanie Bernoulliego – jedno z podstawowych równań hydrodynamiki płynów idealnych, sformułowane przez Daniela Bernoulliego w 1738 roku. Równanie Bernoulliego
  6 KB (685 słów) - 10:34, 17 kwi 2019
 • Równanie Fishera (równanie wymiany, równanie ilościowe) – ilościowa teoria pieniądza sformułowana przez amerykańskiego ekonomistę Irvinga Fishera przyjmująca
  2 KB (319 słów) - 17:48, 29 lip 2019
 • Równanie Nernsta – podstawowa zależność elektrochemiczna wyrażająca równowagowy potencjał elektrody (E) względem jej potencjału standardowego (E0) i stężenia
  2 KB (184 słowa) - 07:52, 15 sty 2018
 • Równanie falowe to matematyczne równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu opisujące ruch falowy. Ogólną postacią równania falowego jest: { ∂ 2 ∂ t
  8 KB (1407 słów) - 21:30, 14 sty 2018
 • Równanie kinetyczne – zależność szybkości reakcji chemicznej, r, od stężenia reagentów i temperatury, a w przypadku reakcji chemicznych przebiegającej
  4 KB (503 słowa) - 15:33, 8 maj 2019
 • Równanie Clapeyrona, równanie stanu gazu doskonałego – równanie stanu opisujące związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością gazu doskonałego
  9 KB (918 słów) - 14:14, 17 gru 2019
 • Równanie parametryczne – równanie, które określa daną wielkość jako funkcję jednej lub kilku zmiennych nazywanych parametrami. Np. w kinematyce często
  5 KB (739 słów) - 16:00, 11 mar 2020
 • Równanie rekurencyjne – równanie, które definiuje ciąg w sposób rekurencyjny. Jest to postać jawna (iteracyjna) równania rekurencyjnego opisującego daną
  3 KB (502 słowa) - 00:18, 28 maj 2018
 • np. masy i promienie gwiazd. Przykładowo dla gazu doskonałego równanie stanu (równanie Clapeyrona) ma postać P V = n R T = k B T N , {\displaystyle PV=nRT=k_{B}TN
  6 KB (656 słów) - 18:44, 28 kwi 2019
 • Równanie algebraiczne – równanie w postaci W ( x , y , z … ) = 0 , {\displaystyle W(x,y,z\dots )=0,} gdzie W ( x , y , z , … ) {\displaystyle W(x,y,z,\dots
  3 KB (397 słów) - 10:56, 23 lut 2019

Wyniki z projektów siostrzanych

Zobacz (poprzednie 20 | następne 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)


© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL