Referendum na Ukrainie w 2000 roku

Referendum ogólnokrajowe na Ukrainie w 2000 zostało przeprowadzone 16 kwietnia 2000. Jego przedmiotem była reforma systemu politycznego na Ukrainie. Inicjatorem referendum był prezydent Łeonid Kuczma, a za zorganizowanie odpowiedzialna była Centralna Komisja Wyborcza.

Referendum było powszechnie postrzegane jako zorganizowane przez oligarchów z kręgu Kuczmy w celu zachowania wpływu i zapobiegnięciu wzrostowi popularności opozycyjnego Wiktora Juszczenki, który miał realne szanse wygrania następnych wyborów prezydenckich. Podstawa prawna do przeprowadzenia referendum budziła wątpliwości ukraińskiej opozycji.

W referendum zadane zostały cztery pytania:

Wyniki[edytuj | edytuj kod]

Wyniki referendum
Pytanie głosy za % głosów za głosy przeciw % głosów przeciw głosy nieważne % głosów nieważnych
Czy popiera Pan/Pani propozycję uzupełnienia treści 90 artykułu Konstytucji Ukrainy nową częścią trzecią następującej treści: Prezydent Ukrainy może również na czas nieokreślony zawiesić posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy, jeśli Rada Najwyższa Ukrainy w przeciągu jednego miesiąca nie zdołała ukonstytuować działającej większości parlamentarnej, lub też w razie niezatwierdzenia przez nią w przeciągu trzech miesięcy przygotowanego i przedstawionego, według obowiązujących procedur, Radzie Ministrów Ukrainy budżetu krajowego Ukrainy”, co ustanawiałoby dodatkowe podstawy dla rozwiązania przez Prezydenta Ukrainy Rady Najwyższej Ukrainy, jak również odpowiedniego uzupełnienia punktu 8 pierwszej części 106 artykułu Konstytucji Ukrainy słowami „oraz w innych wypadkach, nieprzewidzianych Konstytucją Ukrainy”? 25 177 984 84,69% 4 126 394 13,88% 393 669 1,32%
Czy zgadza się Pan/Pani z koniecznością ograniczenia nietykalności deputowanych Ukrainy i w związku z tym z wykreśleniem części trzeciej 80 art. Konstytucji Ukrainy: „Narodowi deputowani Ukrainy nie mogą być bez zgody Rady Najwyższej pociągnięci do odpowiedzialności karnej, zatrzymani ani aresztowani” ? 26 461 382 89,00% 2 862 560 9,62% 370 763 1,24%
Czy zgadza się Pan/Pani na zmniejszenie ogólnej liczby deputowanych Ukrainy z 450 do 300 i związaną z tym zmianą w części pierwszej 76 art. Konstytucji Ukrainy słów „czterysta pięćdziesiąt” na słowo „trzysta”, a także na dokonanie odpowiednich zmian w ordynacji wyborczej? 26 730 432 89,91% 2 597 915 8,73% 366 514 1,23%
Czy popiera Pan/Pani konieczność sformowania dwuizbowego parlamentu na Ukrainie, z których to izb jedna przedstawia interesy regionów Ukrainy i działa na rzecz ich realizacji, jak i wniesienia odpowiednich zmian do Konstytucji Ukrainy i ordynacji wyborczej? 24 284 220 81,68% 4 994 336 16,79% 416 824 1,4%

Większość obywateli odpowiedziała „tak” na wszystkie cztery pytania.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]


© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL

Losowe treści:

Wydarzenia

W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.

Rocznice

1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej

1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą

Muzyka

21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.

Sport

Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.