Ministerstwo Spraw Wojskowych

Gmach Ministerstwa Spraw Wojskowych przy ul. 6 sierpnia 1/3/5 w Warszawie

Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.[1]) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918–1942[2].

W latach 1924–1939 ministerstwo miało siedzibę przy ul. 6 sierpnia 1/3/5 w Warszawie[3].

Opis[edytuj | edytuj kod]

26 października 1918 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego poleciła przekształcić Komisję Wojskową w Ministerstwo Spraw Wojskowych[4].

10 sierpnia 1921 minister spraw wojskowych wydał rozkaz L. 4900/Org. Pokojowa organizacja Ministerstwa Spraw Wojskowych. Przyjęta wówczas organizacja przetrwała z małymi zmianami do 1926.

19 sierpnia 1921 Rada Ministrów zatwierdziła statut organizacyjny Ministerstwa Spraw Wojskowych, zgodnie z którym władzą naczelną i źródłem decyzji dotyczących sił zbrojnych jest Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Ministrowi spraw wojskowych podlegali bezpośrednio: szef Sztabu Generalnego, inspektorzy armii i broni, szef Wojskowej Kontroli Generalnej, szef Kierownictwa Marynarki Wojennej, szef Gabinetu M.S.Wojsk. oraz jednostki organizacyjne sił zbrojnych poprzez dowódców Okręgów Korpusów. W 1923 zostało utworzone stanowisko II wiceministra, któremu podporządkowano rodzaje broni i ich fachowe departamenty.

Po przewrocie majowym Józefa Piłsudskiego, na mocy dekretu Prezydenta RP z 6 sierpnia 1926 kierownictwo siłami zbrojnymi zostało rozbite na tzw. „tor pokojowy” i „tor wojenny”. Działalność pokojowa sił zbrojnych powierzona została M.S.Wojsk. natomiast przygotowaniem armii do wojny zajął się powołany przez Piłsudskiego Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych (GISZ). Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych podporządkowany został Sztab Generalny. Zmiany te usankcjonowała prawnie Konstytucja kwietniowa z 1935 i dekret Prezydenta RP z 9 maja 1936, w myśl którego minister spraw wojskowych dowodził i administrował siłami zbrojnymi w czasie pokoju, zgodnie z dyrektywami GISZ, poprzez dwóch wiceministrów i bezpośrednio podległe mu komórki.

Schemat organizacji Ministerstwa Spraw Wojskowych z 1920 roku.

I wiceminister zajmował się pokojową organizacją wojska oraz jego wychowaniem i wyszkoleniem, a także dyscypliną i bezpieczeństwem. Podlegały mu bezpośrednio wielkie jednostki broni głównych (piechoty, kawalerii i artylerii). Pomocnikiem wiceministra był jego zastępca. Fachowymi organami dowodzenia I wiceministra były:

II wiceminister - szef Administracji Armii, kierował w imieniu ministra całokształtem gospodarki materiałowej i finansowej oraz fachowym wyszkoleniem służb. Pomocnikiem wiceministra był jego zastępca, a organami pracy:

Organami pracy podległymi bezpośrednio ministrowi spraw wojskowych były:

W czasie wojny MSWojsk. miało przejąć dowództwo nad obszarem tyłowym kraju, zajmować się szkoleniem rezerw, formowaniem nowych oddziałów oraz uzupełnieniem personalnym i materiałowym wojsk walczących.

Prezydent RP Władysław Raczkiewicz dekretem z dnia 19 listopada 1942 zmienił nazwę „Minister Spraw Wojskowych” na „Minister Obrony Narodowej”, a nazwę „Ministerstwo Spraw Wojskowych” na „Ministerstwo Obrony Narodowej”. Zmianę nazwy wprowadzono z dniem 30 listopada 1942[8].


Ministrowie spraw wojskowych 1918-1942[edytuj | edytuj kod]

płk dr Jan Wroczyński 26 X - 17 XI 1918 kierownik M.S.Wojsk.
brygadier Józef Piłsudski 17 - 23 XI 1918
płk dr Jan Wroczyński 23 XI 1918 - 1 III 1919 kierownik M.S.Wojsk.
gen. por. Józef Leśniewski 1 III 1919 - 9 VIII 1920
gen. por. Kazimierz Sosnkowski 9 VIII 1920 - 26 V 1923 [9]
gen. dyw. Aleksander Osiński 28 V [10] - 13 VI 1923 kierownik M.S.Wojsk.
gen. broni Stanisław Szeptycki 13 VI - 19 XII 1923
gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski 19 XII 1923 - 17 II 1924
gen. dyw. Władysław Sikorski 17 II 1924 - 20 XI 1925
gen. dyw. Stefan Majewski 20 - 27 XI 1925 kierownik M.S.Wojsk.
gen. broni Lucjan Żeligowski 27 XI 1925 - 5 V 1926
gen. dyw. Juliusz Tarnawa-Malczewski 10 V - 15 V 1926
marszałek Polski Józef Piłsudski 16 V 1926 - 12 V 1935
gen. dyw. Daniel Konarzewski 16 XII 1930 - 29 III 1931 kierownik M.S.Wojsk.
gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki 12 V 1935 - 30 IX 1939
gen. broni Władysław Sikorski 30 IX 1939 - 26 IX 1942
gen. dyw. Marian Kukiel 26 IX 1942 - 30 XI 1942


Pieczątka Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz podpis gen. dyw. Mariana Kukiela, Londyn, 1942 r.


30 XI 1942 Ministerstwo Spraw Wojskowych przemianowano na Ministerstwo Obrony Narodowej, ministrem pozostał gen. Marian Kukiel.

Urzędnicy ministerstwa[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. 3 września 1919 Minister Spraw Wojskowych rozkazał, co następuje: W celu uniknięcia na przyszłość nieporozumień przy doręczaniu pism, wysyłanych do Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w których adresie bywa używany skrót "M.S.W", zarządzam, aby od dnia ogłoszenia niniejszego rozkazu na oznaczenie Ministerstwa Spraw Wojskowych używano jako skrótu "M.S.Wojsk."
  2. W innych krajach występował pod różnymi nazwami, np.: ministerstwo wojny, obrony, sił zbrojnych.
  3. Ryszard Mączewski: Warszawa między wojnami. Łódź: Księży Młyn, 2009, s. 16. ISBN 978-83-61253-51-8.
  4. Dekret o utworzeniu Ministerstw: Spraw Zewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji i Aprowizacji (Monitor Polski Nr 191 z 2 listopada 1918 r., Dz.U. z 1918 r. nr 14, poz. 30)
  5. Instytut funkcjonował na prawach departamentu. Do 1934 r. istniał pod nazwą Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
  6. Biuro Wyznań Niekatolickich znane było również jako Sekcja Religijno-Wyznaniowa lub Sekcja Wyznań Obcych lub Wydział Wyznań Niekatolickich i Opieki nad Grobami Wojennymi.
  7. Naczelny prokurator wojskowy był jednocześnie szefem Departamentu Sprawiedliwości M.S.Wojsk.
  8. Dz.U. 1942 nr 10 poz. 21
  9. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 26 maja 1923 r. w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 38 z 12.06.1923 r.
  10. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 28 maja 1923 r. w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 38 z 12.06.1923 r.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]


© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL

Losowe treści:

Wydarzenia

W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.

Rocznice

1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej

1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą

Muzyka

21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.

Sport

Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.