Franciszek Józef I

Ten artykuł dotyczy cesarza Austrii i króla Węgier. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
Franciszek Józef I
z Bożej łaski cesarz Austrii, król Węgier, król Czech, król Chorwacji
Ilustracja
Wizerunek herbu
podpis
Cesarz Austrii
Okres od 2 grudnia 1848
do 21 listopada 1916
Poprzednik Ferdynand I Habsburg
Następca Karol I Habsburg
Król Węgier
Okres od 2 grudnia 1848
do 21 listopada 1916
Koronacja 8 czerwca 1867
Poprzednik Ferdynand I Habsburg
Następca Karol I Habsburg
Król Czech
Okres od 2 grudnia 1848
do 21 listopada 1916
Poprzednik Ferdynand I Habsburg
Następca Karol I Habsburg
Król Chorwacji
Okres od 2 grudnia 1848
do 21 listopada 1916
Dane biograficzne
Dynastia Habsbursko-Lotaryńska
Data i miejsce urodzenia 18 sierpnia 1830
Wiedeń
Data i miejsce śmierci 21 listopada 1916
Wiedeń
Ojciec Franciszek Karol Habsburg
Matka Zofia Wittelsbach
Żona Elżbieta Bawarska
Dzieci Zofia
Gizela
Rudolf
Maria Waleria
Odznaczenia
Order Złotego Runa (Austria) Krzyż Wielki Orderu Marii Teresy Krzyż Wielki Orderu Świętego Stefana Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Leopolda Order Korony Żelaznej I klasy (Austro-Węgry) Krzyż Wielki Order Franciszka Józefa (Austro-Węgry) Medal Wojenny (Austro-Węgry) Odznaka za 50-letnią Służbę Wojskową (Austro-Węgry) Medal Jubileuszowy Pamiątkowy dla Sił Zbrojnych i Żandarmerii 1898 (Austro-Węgry) Krzyż Jubileuszowy Wojskowy Order św. Jerzego – IV klasy (Imperium Rosyjskie) Order Słonia (Dania) Order Świętych Cyryla i Metodego (Bułgaria) Order Królewski Serafinów (Szwecja) Order św. Andrzeja (Imperium Rosyjskie) Order św. Huberta (Bawaria) Order Korony Rucianej (Saksonia) Order Lwa Norweskiego Order Ducha Świętego (Francja) Order Orła Czarnego (Prusy) Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) Order Podwiązki (Wielka Brytania) Królewski Łańcuch Wiktoriański (Wielka Brytania) Order Maksymiliana Józefa (Bawaria) Order Świętych Cyryla i Metodego (Bułgaria) Krzyż Wielki Orderu Daniły I (Czarnogóra) Krzyż Wielki Orderu Kamehamehy I (Hawaje) Krzyż Wielki Orderu Kalākauy (Hawaje) Order Ludwika (Hesja) Krzyż Wielki na Łańcuchu Świętego Konstantyńskiego Orderu Wojskowego Świętego Jerzego Krzyż Wielki Orderu Orła Czerwonego (Prusy) Order „Pour le Mérite” Order Wojskowy św. Henryka (Saksonia) UK Royal Victorian Order ribbon.svg Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Kawaler Wielkiego Krzyża Orderu Grobu Świętego Krzyż Wielki Orderu Waleczności (Bułgaria) Krzyż Zasługi Wojennej (Meklemburgia-Strelitz) Order Orła Meksykańskiego
Franciszek Józef von Habsburg
ilustracja
Oberst
Data i miejsce urodzenia 18 sierpnia 1830
Pałac Schönbrunn
Data i miejsce śmierci 21 listopada 1916
Pałac Schönbrunn
Przebieg służby
Lata służby 1840-1848
Siły zbrojne Armia Austrii
Jednostki 3 pułk dragonów
podpis

Franciszek Józef I (ur. 18 sierpnia 1830 w pałacu Schönbrunn koło Wiednia, zm. 21 listopada 1916 tamże) – przedstawiciel domu habsbursko-lotaryńskiego, od 1848 cesarz Austrii i król Węgier, król Czech i król Chorwacji.

Oficjalny tytuł (po 1867)[edytuj | edytuj kod]

Z Bożej Łaski cesarz Austrii,
apostolski król Węgier,
król Czech, Dalmacji, Chorwacji, Slawonii, Galicji, Lodomerii i Ilyrii,
król Jerozolimy etc, etc…
arcyksiążę Austrii,
wielki książę Toskanii i Krakowa,
książę Lotaryngii, Salzburga, Styrii, Karyntii, Krainy i Bukowiny,
wielki książę Siedmiogrodu,
margrabia Moraw,
książę Górnego i Dolnego Śląska, Modeny, Parmy, Piacenzy, Guastalli, Oświęcimia i Zatora,
Cieszyna, Frulii, Raguzy i Zadaru,
uksiążęcony hrabia Habsburga i Tyrolu, Kyburga, Gorycji i Gradiszki,
książę Trydentu i Brixen,
margrabia Łużyc Dolnych i Górnych oraz Istrii,
hrabia Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenbergu,
pan Triestu, Cattaro i Marchii Słoweńskiej,
wielki wojewoda województwa Serbii, etc, etc, …

W oryginale

Von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich;

Apostolischer König von Ungarn;
König von Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien;
König von Jerusalem etc.
Erzherzog von Österreich;
Großherzog von Toskana und Krakau;
Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steier, Kärnten, Krain und der Bukowina;
Großfürst von Siebenbürgen;
Markgraf von Mähren;
Herzog von Ober- und Nieder-Schlesien, von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla,
von Auschwitz und Zator, von Teschen, Friaul, Ragusa und Zara;
gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska;
Fürst von Trient und Brixen;
Markgraf von Ober- und Nieder-Lausitz und in Istrien;
Graf von Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg etc.;
Herr von Triest, von Catarro und auf der windischen Mark;

Großwoiwode der Woiwodschaft Serbien etc. etc.

1830–1848. Młodość[edytuj | edytuj kod]

Franciszek Józef I przepasany wstęgą Orderu Marii Teresy

Franciszek Józef był najstarszym synem arcyksięcia Franciszka Karola, brata i następcy cesarza Ferdynanda I oraz Zofii Wittelsbach, księżniczki bawarskiej. Miał czworo rodzeństwa:

Wychowywał się w pałacu Schönbrunn, odebrał staranne wykształcenie (posługiwał się kilkoma językami, choć w oficjalnych kontaktach używał tylko niemieckiego i węgierskiego) oraz już w młodych latach przeszedł szkolenie wojskowe. W wieku 10 lat został podporucznikiem, a 3 lata później pułkownikiem.

Dramatyczne wydarzenia Wiosny Ludów w monarchii habsburskiej uświadomiły otoczeniu cesarskiemu konieczność zmian. Cesarz Ferdynand I, zwany Dobrotliwym, był bowiem osobą chorą, o bardzo ograniczonych możliwościach umysłowych i nie sprawującą praktycznie władzy. Zdecydowano się zatem skłonić Ferdynanda do abdykacji. W takiej sytuacji korona przypadałaby zgodnie z zasadami dziedziczenia jego bratu, Franciszkowi Karolowi. Zgodzono się jednak co do tego, że tron powinna objąć osoba młoda i pozbawiona zobowiązań wobec zrewoltowanych ludów monarchii. W takiej sytuacji Franciszek Karol zrezygnował z korony na rzecz swego najstarszego syna, Franciszka Józefa (początkowo nowy monarcha miał być znany jako Franciszek II, ale uznano, że Franciszek Józef sygnalizuje rozpoczęcie nowego rozdziału).

2 grudnia 1848, w pałacu biskupim w Ołomuńcu, osiemnastoletni Franciszek Józef I został proklamowany cesarzem Austrii.

1848–1852. W dobie Wiosny Ludów[edytuj | edytuj kod]

Pierwszym zadaniem nowego cesarza było stłumienie wstrząsających cesarstwem rewolucji. Stopniowo udało mu się uspokoić sytuację w większości krajów cesarstwa; w marcu 1849 roku rozwiązał obradujący w Kromieryżu sejm austriacki. Najpoważniejsze problemy wiązały się z sytuacją na Węgrzech, gdzie trwało powstanie. Franciszek Józef był zmuszony prosić o pomoc cara Rosji, Mikołaja I. Na Węgry wkroczyła armia rosyjska pod dowództwem feldmarszałka Iwana Paskiewicza. Stłumienie do jesieni 1849 roku tego ruchu pozwoliło mu umocnić swoją władzę. Wydany w 1851 roku Patent sylwestrowy cofał ustępstwa konstytucyjne z okresu Wiosny Ludów i kierował Austrię z powrotem na tory absolutyzmu.

1852–1867. Dwie pierwsze dekady[edytuj | edytuj kod]

Cesarz Franciszek Józef I
w stroju paradnym formacji feldjegrów (strzelców polnych)
Witraż w kościele w Kutnej Horze, upamiętniający wizytę cesarza

18 lutego 1853 roku dokonano w Wiedniu zamachu na cesarza. Zamachowcem był węgierski anarchista János Libenyi. Na pamiątkę ocalenia życia monarchy wzniesiono kościół wotywny.

Poszukiwania żony dla cesarza, w które zaangażowana była głównie matka Franciszka Józefa, Zofia, zakończyły się powodzeniem latem 1853 roku. Jego małżonką miała zostać Helena, księżniczka bawarska z rodu Wittelsbach. Jednak wydarzenia potoczyły się inaczej. Młody cesarz zakochał się z wzajemnością w jej rodzonej siostrze Elżbiecie, znanej również jako Sissi. Zaowocowało to małżeństwem. Dość bliskie pokrewieństwo (Sisi była jego kuzynką) nie stanowiło dla matki cesarza przeszkody, niemniej konieczne było uzyskanie papieskiej dyspensy. Ślub odbył się 24 kwietnia 1854 roku w wiedeńskim kościele Augustianów. Z małżeństwa miał czwórkę dzieci: arcyksięcia Rudolfa oraz Zofię, Gizelę i Marię Walerię.

W 1854 roku, w czasie wojny krymskiej Austria pośrednio wystąpiła przeciw Rosji. Był to poważny błąd polityczny. Okupacja Mołdawii i Wołoszczyzny nie przyniosła – oprócz ogromnych wydatków – żadnych skutków dla cesarstwa, a stosunki Franciszka Józefa z nowym władcą Rosji, Aleksandrem II, zamiast przyjacielskich były co najmniej chłodne. Zimą, demonstrując przynależność Lombardii i Wenecji do cesarstwa, odbył wraz z żoną podróż po tych krajach.

W 1859 roku Franciszek Józef mianował Polaka Agenora Gołuchowskiego ministrem spraw wewnętrznych. Zaplanował on reformę cesarstwa w duchu daleko idącego federalizmu. Zasady te zawierał tzw. dyplom październikowy. Jednak już w 1861 roku, pod wpływem opinii kół konserwatywnych, został wydany tzw. patent lutowy, który znacznie ograniczał kompetencje sejmów poszczególnych krajów.

Równocześnie postępuje upadek przewodniej roli Austrii w Związku Niemieckim. Obrady zwołanego po raz ostatni przez cesarza Austrii sejmu ukazały niechęć Prus do polityki cesarza. Król Prus Wilhelm I Hohenzollern nie przyjechał na sejm, a Otto von Bismarck dążył do usunięcia Austrii ze Związku. W wyniku działań wojennych z Francją i Piemontem w 1859 roku Austria utraciła Lombardię na rzecz Włoch, przegrała również wojnę z Prusami w 1866 roku o pozycję hegemona w Związku Niemieckim, który został rozwiązany. Klęska ta uświadomiła Franciszkowi Józefowi konieczność bardzo radykalnych zmian dla ratowania monarchii.

1867–1889. Władca monarchii konstytucyjnej[edytuj | edytuj kod]

Franciszek Józef I ozdobiony Orderem Złotego Runa

Franciszek Józef, aby ratować państwo Habsburgów, zmuszony został do porozumienia się z Węgrami. W 1867 powstały dualistyczne Austro-Węgry, a 8 czerwca 1867 cesarz został koronowany koroną świętego Stefana na „Apostolskiego Króla Węgier”, uznając tym samym równość Węgier wobec Cesarstwa Austrii. Na mocy ugody Austria i Węgry miały osobne parlamenty i rządy, jednak wspólne były trzy ministerstwa: spraw zagranicznych, wojny i finansów (to ostatnie opłacało koszty dwóch pierwszych). Wobec wojny francusko-pruskiej Franciszek Józef zajął neutralne stanowisko. W latach 18721873 doszło do zbliżenia z Rzeszą i Rosją, co znalazło swój wyraz w Sojuszu Trzech Cesarzy. Podczas kongresu berlińskiego Austria uzyskała zgodę na okupację Bośni i Hercegowiny, co może być przykładem na niezdecydowaną politykę cesarza – zamiast z całą siłą poprzeć ruchy południowosłowiańskie, bądź wystąpić razem z Turcją przeciw Rosji, Franciszek Józef zadowala się okupacją biednego obszaru, pogłębiając niechęć żywioną do Austrii ze strony ludności południowosłowiańskiej. Efektem wzrostu zagrożenia ze strony Rosji na Bałkanach było zawarcie sojuszu wojskowego z Niemcami (1879), do którego trzy lata później przystąpiły Włochy. Uformowało się w ten sposób Trójprzymierze, jeden z dwóch wielkich bloków militarnych w Europie.

We wrześniu 1880 roku cesarz odbył podróż do Galicji. Został owacyjnie przyjęty przez mieszkańców oraz obiecał pomóc w restauracji Zamku Królewskiego na Wawelu. Szokiem dla cesarza było morderstwo jego żony Elżbiety Bawarskiej (1898) oraz domniemane samobójstwo Rudolfa w Mayerlingu. Następcą tronu został brat cesarza, arcyksiążę Karol Ludwik. Z kolei po śmierci Karola następcą tronu został jego syn, arcyksiążę Franciszek Ferdynand. W sierpniu 1903 jako najstarszy i najczcigodniejszy monarcha świata chrześcijańskiego zgłosił po raz ostatni w historii weto (tzw. ekskluzywę) w czasie konklawe. W imieniu cesarza weto do wyboru kardynała Rampolli zgłosił kardynał Jan Puzyna, biskup krakowski.

1889–1916. Ostatnie lata[edytuj | edytuj kod]

Pomnik Franciszka Józefa w Wiedniu
Złota 20-to koronówka z 1910 roku z wizerunkiem Franciszka Józefa

W czerwcu 1908 roku obchodził 60. rocznicę wstąpienia na tron, co świętowano bardzo uroczyście. Zjawiło się wtedy w Wiedniu z życzeniami wiele koronowanych głów z całej Europy, by wymienić tylko króla Anglii Edwarda VII czy wszystkich książąt niemieckich na czele z Wilhelmem II, Cesarzem Niemiec. Hołd ten znacznie umocnił prestiżowo Austro-Węgry, popadające jednak coraz silniej w zależność od Cesarstwa Niemieckiego.

Jesienią tego roku Austro-Węgry ogłosiły aneksję Bośni i Hercegowiny. Doprowadziło to do zaostrzenia sytuacji na Bałkanach. Kilka lat później, 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie zabity został następca tronu Franciszek Ferdynand. 28 lipca Austria wypowiedziała Serbii wojnę, co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. Informację o wybuchu wojny cesarz przekazał swoim poddanym w proklamacji „Do Moich Ludów”[1].

Krypta Cesarska w Kościele Kapucynów, wiązanki ulubionych fiołków alpejskich na katafalku Cesarza

Franciszek Józef zdawał sobie sprawę, że wojna źle rokuje dla monarchii Habsburgów i podobno tuż przed śmiercią zamierzał zawrzeć z państwami Trójporozumienia pokój za wszelką cenę. Znane są jego słowa, że monarchia idzie na dno, ale przynajmniej z honorem. Jednym z ostatnich dokumentów, jakie podpisał, był akt 5 listopada, powołujący samodzielne państwo polskie pod patronatem Niemiec i Austro-Węgier.

Zmarł 21 listopada 1916 w pałacu Schönbrunn. Pochowany został w krypcie cesarskiej pod Kościołem Kapucynów, między swoją żoną a synem.

Ocena panowania[edytuj | edytuj kod]

Jego panowanie przyniosło Austrii prawie pół wieku pokoju, ale uzależniło ją politycznie od Niemiec.

O poważaniu, jakim cieszył się w społeczeństwie Franciszek Józef I, świadczy to, że przed 50-leciem panowania cesarz poprosił swoich poddanych, aby w ramach prezentu wysłali mu pocztówki z widokami swoich rodzinnych miejscowości. Do 2 grudnia 1898 otrzymał około 10 mln kartek pocztowych[2].

Najbardziej widocznym pomnikiem cesarza jest wygląd Wiednia – stolica monarchii została gruntownie przebudowana, stając się prawdziwą europejską metropolią.

Odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Genealogia[edytuj | edytuj kod]

Prapradziadkowie

cesarz rzymski
Franciszek I Lotaryński
(1708–1765)
∞ 1736
Maria Teresa Habsburg
(1717–1780)

król Hiszpanii
Karol III Hiszpański
(1716–1788)
∞ 1738
Maria Amalia Wettyn
(1724–1760)

król Hiszpanii
Karol III Hiszpański
(1716–1788)
∞ 1738
Maria Amalia Wettyn
(1724–1760)

cesarz rzymski
Franciszek I Lotaryński
(1708–1765)
∞ 1736
Maria Teresa Habsburg
(1717–1780)

Christian III Wittelsbach
(1674–1735)
∞1719
Karolina Nassau-Saarbrücken
(1704–1774)

Józef Karol Wittelsbach
(1694–1729)
∞1717
Elżbieta Augusta Wittelsbach
(1693–1728)

wielki książę Badenii
Karol Fryderyk Badeński
(1728–1811)
∞ 1751
Karolina Hessen-Darmstadt
(1723–1783)

landgraf Hesji-Darmstadt
Ludwik IX
(1719–1790)
∞ 1741
Karolina Wittelsbach
(1721–1774)

Pradziadkowie

cesarz rzymski
Leopold II Habsburg
(1747–1792)
∞ 1765
Maria Ludwika Burbon (1745-1792)

król Hiszpanii
Ferdynand I Burbon
(1751–1816)
∞ 1768
Maria Karolina Habsburg
(1752–1814)

Fryderyk Michał Wittelsbach
(1724–1767)
∞1746
Maria Franciszka Wittelsbach
(1724–1794)

Karol Ludwik Badeński
(1755–1801)
∞ 1774
Amalia Fryderyka Hessen-Darmstadt
(1754–1832)

Dziadkowie

cesarz Austrii
Franciszek II Habsburg
(1768–1835)
∞ 1790
Maria Teresa Burbon-Sycylijska
(1772–1807)

król Bawarii
Maksymilian I Józef Wittelsbach
(1756–1825)
∞ 1797
Karolina Fryderyka Badeńska
(1776–1841)

Rodzice

arcyksiążę
Franciszek Karol Habsburg (1802–1878)
∞ 1824
arcyksiężna
Zofia Wittelsbach (1805–1872)

Franciszek Józef I (1830–1916) , Cesarz Austrii

Żona

Elżbieta Bawarska (1837–1898)

Dzieci

Zofia Habsburg-Lotaryńska
(1855–1857)

Gizela Habsburg-Lotaryńska
(1856–1932)
∞1873
Leopold Bawarski
(1846–1930)

Rudolf Habsburg-Lotaryński
(1858–1889)
∞1881
Stefania Klotylda Koburg
(1864–1945)

Maria Waleria Habsburg-Lotaryńska
(1868–1924)
∞1890
Franciszek Salwator Toskański
(1866–1939)


Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. An Meine Völker!, fotokopia odezwy
 2. Kartocha, Dopiśnica, Niedyskretka, czyli… dawna pocztówka, Gazeta Wyborcza, 2 marca 2010
 3. a b c d e f g h i j k l m n o The titled nobility of Europe. Londyn: Harrison & Sons, 1914, s. 6–9.
 4. Kongelig Dansk Hof- og Stats- Calender for Aar 1860, s. 3
 5. William A. Shaw: The Knights of England.. Londyn: Sherratt and Hughes, 1906, s. 415.
 6. Peter Ohm-Hieronymussen: Die Mecklenburg-Strelitzer Orden und Ehrenzeichen, Kopenhaga, 2000, s. 150 (niem.)
 7. a b Royal Orders Established by the Kamehameha Dynasty (ang.). keouanui.org. [dostęp 2017-11-03].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Batowski Henryk, Rozpad Austro-Węgier, Kraków 1982
 • Dickinger Christian, Franciszek Józef I, Warszawa 2006
 • Grodziski Stanisław, Franciszek Józef I, Wrocław 1983
 • Kiste John Van der, Franciszek Józef. Prywatne życie ostatniego wielkiego cesarza Europy, Warszawa 2006
 • Kugler Georg, Franciszek Józef i Elżbieta, Łódź 2002

© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL

Losowe treści:

Wydarzenia

W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.

Rocznice

1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej

1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą

Muzyka

21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.

Sport

Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.