Dynastia askańska

Askańczycy
Herb Askańczycy
Kraj Anhalt, Saksonia, Brandenburgia, Saksonia-Lauenburg, Lüneburg, Imperium Rosyjskie
Założyciel Esiko ballenstedzki
Ostatni przedstawiciel Joachim Ernst anhalcki
Obecna głowa Eduard anhalcki
Rok założenia 1036
Rok złożenia z funkcji 1918
Pochodzenie etniczne niemieckie

Dynastia askańska – ród niemiecki panujący w Brandenburgii, Saksonii oraz kilku mniejszych księstwach: Saksonii-Lauenburgu, Anhalt. Od nazwy tego ostatniego nazywana także jako dynastia Anhalt. Jej przedstawicielka z linii Anhalt-Zerbst – Zofia Augusta Fryderyka – rządziła także pod imieniem Katarzyna II Wielka, jako imperatorowa Rosji. Dynastia wzięła nazwę od łacińskiej nazwy miasta AscherslebenAskania (lub też Ascharia).

Dzieje[edytuj | edytuj kod]

Pomnik Albrechta Niedźwiedzia. Spandau. Berlin

Założycielem dynastii był Albrecht Niedźwiedź (zm. 1170), syn Ottona hr. Ballenstaedt i Eiliki z rodu Billungów. W 1134 roku został margrabią Marchii Północnej, a od 1157 roku Brandenburgii. W XIII wieku ród podzielił się na kilka linii.

Najstarsza linia wywodzi się od Ottona I (zm. 1184), syna Albrechta Niedźwiedzia. Jego potomkowie rządzili w Brandenburgii. Po 1220 roku podzieliła się na dwie gałęzie: z Salzweld i ze Stendal. Ostatecznie linia ta wygasła w 1320 roku na Henryku II. Brandenburgię przejęli Wittelsbachowie.

Margrabia brandenburski Otto IV (1266–1309), miniatura z Kodeksu Manesse, XIV w.
Książę Anhaltu, miniatura z Kodeksu Manesse, XIV w.

Linia hrabiów von Orlamünde wywodzi się od Hermana I, drugiego syna Albrechta Niedźwiedzia. Wygasła po 1486 roku na Fryderyku VI.

Od Bernarda III (zm. 1212) wywodzi się linia saska. W 1180 roku został on mianowany przez cesarza Fryderyka I Barbarossę księciem Saksonii. Linia ta podzieliła się na gałęzie. Od Albrechta II (zm. 1298, wnuk Bernarda III) pochodzili książęta von Sachsen-Wittenberg. W 1356 stali się jednymi z siedmiu elektorów Rzeszy. Linia ta wygasła w 1422 roku na Albrechcie III. Jego władztwo przejęli Wettynowie. Od Jana (zm. 1286, starszy brat Albrechta II), wywodzi się linia książąt von Sachsen-Lauenburg. Jego potomkowie panowali tam do śmierci księcia Juliusza Franciszka w 1689 roku.

Katarzyna II

Linia książąt von Anhalt wywodzi się od Henryka I (zm. 1252), najstarszego syna Bernarda III. Linia ta, silnie rozgałęziona, straciła na znaczeniu w kolejnych stuleciach. Do pierwszego podziału doszło już w XIII wieku. Powstały wówczas samodzielne księstwa: Anhalt-Bernburg (linia wygasła w 1468), Anhalt-Zerbst i Anhalt-Köthen (linia wygasła w 1475).

W XVI wieku książę Joachim Ernest von Anhalt-Zerbst (zm. 1586) zjednoczył całe księstwo. Już jego synowie w 1603 roku dokonali podziału spadku. Linia książąt von Anhalt-Zerbst wygasła w 1793 roku na Fryderyku Auguście. Jego starszą siostrą była Zofia Augusta Fryderyka (zm. 1796), znana bardziej jako imperatorowa Rosji Katarzyna II Wielka (panowała w latach 1762–1796). Linia książąt von Anhalt-Bernburg wygasła w 1863 roku na księciu Aleksandrze Karolu. Linia książąt Anhalt-Köthen wygasła w 1847 roku na Henryku. W latach 1765–1847 należały do nich dobra pszczyńskie. Spadkobiercami tych dóbr była rodzina Hochberg z Książa. Książę Leopold I von Anhalt-Dessau (zm. 1871) w 1863 roku został jedynym spadkobiercą pozostałych, wygasłych linii. Przyjął tytuł księcia von Anhalt. Ostatnim panującym był książę Joachim Ernest (1901–1947), który w 1918 roku został pozbawiony tronu. Jego syn, książę Edward (ur. 1941), ma tylko trzy córki, zatem dynastia jest bliska wygaśnięcia. Do tego rodu należy ponadto Anastazja von Anhalt – żona pretendenta do tronu Saksonii i Polski, Marii Emanuela Wettyna.

Rodzina będzie istniała tylko w liniach morganatycznych i naturalnych, nie noszących już nazwiska von Anhalt.

Drzewo genealogiczne[edytuj | edytuj kod]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esico
hrabia Ballenstedt
(zm. 1060)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adalbert II
hrabia Ballenstedt
(zm. 1080)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otton Bogaty
hrabia Ballenstedt
(zm. 1123)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albrecht Niedźwiedź
hrabia Ballenstedt i Anhalt
margrabia Brandenburgii
(zm. 1170)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otton I brandenburski
margrabia Brandenburgii
(zm. 1184)
 
 
Hermann I
hrabia Weimar-Orlamünde
(zm. 1176)
 
 
 
Bernard III Askańczyk
hrabia Anhalt i Aschersleben
książę Saksonii
(zm. 1212)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linia na Brandenburgii
(wymarła w 1320)
 
 
 
Linia na Weimar-Orlamünde
(wymarła w 1486)
 
Linia na Saksonii
(wymarła w 1689)
 
Linia na Anhalt
(wciąż żyje)
 
 
 
 
 

Podziały terytorialne ziem Askańczyków[edytuj | edytuj kod]

Nekropolia Anhaltów w Pszczynie
Karta herbarza J. Siebmachera z herbem księcia Anhaltu (pierwszy z lewej w górnym rzędzie), 1605
Herby Anhaltów i Hochbergów nad wejściem do zamku Książ
 • 1172 – Bernard przejął po śmierci Adalberta Ballenstedt.
 • 1177 – margrabia Brandenburgii został arcyszambelanem (arcypodkomorzym) Cesarstwa.
 • 1180 – Bernard został księciem Saksonii.
 • 1202 – Hrabia Orlamünde został lennikiem Danii jako hrabia Holsztynu.
 • 1212 – śmierć Bernarda, podział ziem między synów:
 • 1248 – podział linii hr. Orlamünde na:
  • z Orlamünde – wygasła 1476 (1486?),
  • z Weimaru – wygasła 1373 (1372?).
 • 1252/1265 – podział księstwa Anhaltu na:
 • 1255 – Otto III margrabia Brandenburgii odziedziczył Górne Łużyce z Budziszynem i Zgorzelcem.
 • 1258/1260 – rozgałęzienie margrabiów Brandenburgii na linie:
  • ze Stendal (wygasła 1320),
  • ze Salzwedel (wygasła 1317).
 • 1296 – podział Saksonii między synów Albrechta I na:
 • 1302/1304 – margrabia Brandenburgii Herman odziedziczył Dolne Łużyce.
 • 1307 – Albrecht I von Anhalt-Köthen odziedziczył Zerbst/Anhalt (odtąd Anhalt-Köthen-Zerbst).
 • 1315 – po wygaśnięciu linii na Aschersleben, jej ziemie włączono do ziem arcybiskupstwa Halberstadt (arcybiskupem był wtedy Albrecht von Anhalt-Bernburg).
 • 1320 – wygasła linia brandenburska Askańczyków; Brandenburgia po kilku latach przeszła pod władanie Wittelsbachów.
 • 1346 – hrabiowie Orlamünde utracili ziemie w Turyngii wokół Weimaru.
 • 1356 – książę Saksonii Rudolf II, na mocy „Złotej Bulli” został jednym z siedmiu elektorów Rzeszy.
 • 1422 – wygasła linia książąt Saksonii; ziemie zostały przekazane Wettynom.
 • 1468 – wygasła (starsza) linia książąt Anhalt-Bernburg; jej ziemie włączono do księstwa Zerbst.
 • ok. 1570 – książę Joachim Ernest von Anhalt-Zerbst zjednoczył księstwo Anhaltu.
 • po 1468 – wygasła linia hrabiów Orlamünde – dobra sprzedano landgrafom Turyngii.
 • 1603/1606 – podział księstwa Anhaltu:
  • Jan Jerzy otrzymał Dessau,
  • Chrystian I otrzymał Bernburg (Saale) (linia wygasła 1863)
  • Rudolf I otrzymał Zerbst (linia wygasła 1793)
  • Ludwik otrzymał Köthen (linia wygasła 1665)
 • 1611 – August (w 1603 bez przydziału) otrzymał Plötzkau.
 • 1635 – od linii Anhalt-Bernburg oddzieliła się linia Harzgerode.
 • 1665 – dobra linii Plötzkau przejęła linia Köthen.
 • 1672–1675 – księżna Ludwika von Anhalt-Dessau była regentką w śląskim księstwie Legnicy, Brzegu i Wołowa w imieniu syna, księcia Jerzego IV Wilhelma (ostatniego księcia z rodu Piastów).
 • 1689 – wygasła linia książąt Saksonii-Lauenburg; jej ziemie przejęli książęta Brunszwiku i Lüneburga.
 • 1709 – wygasła linia Harzgerode; jej ziemie wróciły do księstwa Anhalt-Bernburg.
 • 1762–1796 – księżniczka Zofia Augusta Fryderyka von Anhalt-Zerbst panowała w Rosji jako imperatorowa Katarzyna II Wielka.
 • 1765 – książęta von Anhalt-Köthen odziedziczyli po hrabiach von Promnitz dobra pszczyńskie i ustanowili tam swoją sekundogeniturę.
 • 1793 – wygasła linia Anhalt-Zerbst.
 • 1797 – podział dóbr; linia Anhalt-Dessau odziedziczyła Zerbst.
 • 1806 – książęta von Anhalt-Bernburg zostali wyniesieni do rangi Herzog (najwyższy tytuł książęcy, przyznany jako ostatni w dziejach Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego).
 • 1818 – książęta z Pszczyny odziedziczyli księstwo Anhalt-Köthen.
 • 1846/1847 – Księstwo Pszczyńskie dziedziczą poprzez małżeństwo hrabiowie Hochberg z Książa.
 • 1847 – wygasła linia Anhalt-Köthen; jej dobra odziedziczyła linia Anhalt-Dessau.
 • 1863 – wygasła linia Anhalt-Bernburg; książęta z Dessau zjednoczyli księstwo Anhaltu, książę Leopold przyjął tytuł Herzog von Anhalt.
 • 1918 – abdykacja księcia Anhaltu, proklamowanie republiki.

Linie morganatyczne i naturalne[edytuj | edytuj kod]

– linia wygasła na Wilhelmie von Berenhorst, zm. 5 I 1952 r.

 • rodzina von Anhalt – potomkowie księcia Wilhelma Gustawa von Anhalt-Dessau (1699–1737) oraz Marianny Scharadius;

– linia wygasła na Hermanie Fryderyku, zm. 1863 r.

 • hrabiowie von Waldersee – potomkowie Leopolda III księcia von Anhalt-Dessau (1740–1817) oraz Joanny Eleonory Hoffmeyer (1739–1816)

– linia istnieje do dziś

 • hrabiowie von Westarp – potomkowie księcia Fryderyka Franciszka von Anhlat-Bernburg-Schumburg-Hoym (1769–1807) oraz jego morganatycznej małżonki Karoliny Westarp (1773–1818)

– linia istnieje do dziś

Literatura[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]


© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL

Losowe treści:

Wydarzenia

W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.

Rocznice

1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej

1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą

Muzyka

21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.

Sport

Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.