Druga fala ekonomicznej analizy prawa

Druga fala ekonomicznej analizy prawa (ruch drugiej fali) – nurt rozwijający się w nauce XX wieku, związany z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego zależnościami pomiędzy prawem a ekonomią, co wiązało się z ekspansją ekonomii do innych nauk społecznych[1].

Uwarunkowania historyczne[edytuj | edytuj kod]

Koncepcja stosowania analizy ekonomicznej w zakresie lepszego zrozumienia prawa posiada znacznie dłuższą historię niż omawiany nurt, bowiem tematyki tej podejmowali się już antyczni myśliciele Platon i Arystoteles, a następnie N. Macchiavelli, T. Hobbes oraz twórcy ekonomii A. Smith oraz D. Hume[2], jednakże dorobek ten nie tworzy zwartego systemu analizy prawa w ujęciu ekonomicznym[3]. Systematyczne, a zarazem spójne studia nad prawem i ekonomią, które uzyskały miano „pierwszej fali ekonomicznej analizy prawa” miały miejsce wśród Niemieckiej Szkoły Historycznej dopiero w XIX stuleciu i dokonywane były w głównej mierze przez ekonomistów[4]. Główną tezą była opozycja do prawa naturalnego oraz traktowanie prawa jako wytworu środowiska społeczno-ekonomicznego[5].

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z jednym ze stanowisk przedstawicieli literatury naukowej, kiedy „ruch pierwszej fali” upadł, w latach trzydziestych XX wieku rozpoczęła się „druga fala ekonomicznej analizy prawa”, która była skutkiem pojawienia się prac dwóch autorów: Guido Calabresiego oraz R.H. Coase’a, którzy podjęli się pierwszej nowoczesnej próby systematycznego wykorzystania ekonomicznej analizy prawa do tych obszarów prawa, które w sposób bezpośredni nie dotykały kwestii ekonomicznych[6]. Jednocześnie istnieje drugie stanowisko w kwestii precyzyjnego określenia czasu narodzenia się „drugiej fali ekonomicznej analizy prawa”, zgodnie z którym ruch ten rozpoczął się wraz z końcem lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy G. Becker podjął badania, w ramach których analizował zachowania pozarynkowe przy pomocy metod ekonomicznych[7].

„Druga fala” wiązała się z rozwojem na uniwersytecie w Chicago metody badawczej, opierającej się na tworzeniu możliwych do empirycznego zweryfikowania założeń i przeprowadzaniu testów dla potwierdzenia ich prawdziwości[8]. Ruch znalazł zastosowanie do analizy ustaw rządowych, problematyki praworządności, teorii i praktyki postępowania karnego, administracyjnego i egzekucyjnego oraz do prawa konstytucyjnego, w konsekwencji rozciągając analizę ekonomiczną na niemalże wszystkie gałęzie prawa[6].

W ramach „drugiej fali ekonomicznej analizy prawa” E. Mackaay wyodrębnił pięć faz jej rozwoju: początkową, propozycji paradygmatu, akceptacji paradygmatu, kwestionowania paradygmatu oraz ruchu wstrząśniętego[9].

Wzrost popularności ruchu ekonomicznej analizy prawa spowodował powstanie nowych periodyków branżowych, takich jak „Journal of Law, Economics & Organization”, „American Law and Economics Review”, „European Journal of Law & Economics”, czy polskiego „Ekonomia i Prawo”, bowiem ruch ten wywarł także wpływ na polską naukę i spowodował powstanie Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa, które zrzesza polskich przedstawicieli świata nauki interesujących się tematyką ekonomicznej analizy prawa, a ponadto zajmuje się promocją tej nauki w kraju za sprawą organizowania licznych konferencji i seminariów[10].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. A. Nowak-Gruca, Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 22.
  2. J. Pomaskow, Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii, „Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2015, nr 11, s. 211.
  3. E. Mackaay, History of Law and Economics, [w:] Encyclopedia of Law and Economics vol. I.: The History and Methodology of Law and Economics (red.) B. Bouckaert, G. De Geest, E. Elgar, Cheltenham 2000, s. 65.
  4. J. Pomaskow, Ekonomiczna…, op. cit., s. 211; zob. także: J. Boehlke, Charakterystyka nurtu prawo i ekonomia we współczesnej myśli ekonomicznej, „Ekonomia i Prawo” 2005, t. I, nr 1, s. 48.
  5. S. Chrupczalski, Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu szkoły austriackiej, Kraków 2008, s. 8.
  6. a b J. Pomaskow, Ekonomiczna…, op. cit., s. 212.
  7. A. Nowak-Gruca, Cywilnoprawna…, op. cit., s. 22.
  8. S. Chrupczalski, Ekonomiczna…, op. cit., s. 8.
  9. Ibidem, s. 212.
  10. J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, Ekonomiczna analiza prawa (Law & Economics) – wprowadzenie, [w:] Ekonomiczna analiza prawa (red.) R. Cooter, T. Ulen, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. XXIX-XXX.

© Materiał pochodzi z Wikipedia i jest na licencji GFDL

Losowe treści:

Wydarzenia

W Moskwie odsłonięto pierwszy w Rosji pomnik Jana Pawła II. Ma ponad 1,8 m wysokości i waży dwie tony.

Rocznice

1871 – zmarł Charles Babbage, angielski, matematyk i mechanik, twórca maszyny analitycznej

1976 – premiera filmu Brunet wieczorową porą

Muzyka

21 listopada ukaże się nowy singiel wokalistki zatytułowany "Marry The Night". Artystka zaprezentowała właśnie okładkę nowego singla. Na singlu usłyszymy także prawdopodobnie kilka remiksów. Jak zdradziła piosenkarka, "Marry The Night" opowiada o jej miłości do swojego rodzinnego miasta.

Sport

Adam Małysz zabierze do Maroka swoją żonę i córkę, które wystartują w rajdzie RMF Morocco Challenge - ta mocno zaskakująca wiadomość wywołała spore poruszenie w polskich mediach.